Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân: Quyền Riêng Tư Tại Mksport

Tại mksport, Nhà cái cam kết bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn thông qua việc thực hiện chính sách nghiêm ngặt và tuân thủ nghiêm ngặt Luật Bảo mật Dữ liệu 2012. Nhà cái mksport liên tục cập nhật chính sách để đáp ứng các yêu cầu pháp luật quốc gia và đảm bảo bảo vệ tối đa cho thông tin cá nhân của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email ([email protected]). Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Phạm vi và cam kết

Tại mksport, việc bảo vệ quyền riêng tư của người chơi được ưu tiên hàng đầu. Mọi thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin vật lý và kỹ thuật số, được xử lý theo các quy định của chúng tôi. Khi sử dụng dịch vụ hoặc tham gia hoạt động, người chơi tự nguyện chấp nhận các quy định về quyền riêng tư tại mksport, bao gồm quá trình thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân.

Trong trường hợp đại diện hoặc ủy quyền cung cấp thông tin, đảm bảo có đủ quyền lực và cho phép tuân thủ chính sách bảo mật. Lưu ý, nếu không muốn chia sẻ thông tin cá nhân, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thông tin về sản phẩm và dịch vụ.

Quyền lợi và ưu tiên của bạn

  • Quyền Phản Đối: Bạn có quyền phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của mình trong các trường hợp cụ thể, như mục đích xử lý hoặc cơ sở pháp lý.
  • Quyền Di Chuyển Dữ Liệu: Bạn có quyền nhận thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho người quản lý dữ liệu, trong định dạng phổ biến và có thể đọc được, hoặc yêu cầu chuyển thông tin đó trực tiếp cho một bên thứ ba, nếu kỹ thuật cho phép.
  • Quyền Không Bị Quyết Định Tự Động: Bạn có quyền không chịu sự quyết định dựa trên xử lý tự động, đặc biệt là những quyết định ảnh hưởng đến bạn hoặc tạo hồ sơ về bạn.
  • Quyền Từ Chối: Bạn có quyền từ chối cho phép xử lý thông tin cá nhân trong trường hợp có lý do chính đáng và có thể từ chối nhận thông báo quảng cáo.

Để thực hiện các quyền của bạn hoặc biết thêm chi tiết về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]. Chúng tôi cam kết hỗ trợ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan.

Tìm Hiểu thêm những chính sách khác của nhà cái chúng tui qua đường link: Giới thiệu mksport , Điều kiện & điều khoản, chính sách bảo mật, số liên hệ.